maha tet admit card exam 2024 roll no - Exam Result Today News 2024

maha tet admit card exam 2024 roll no

Maha TET Admit Card 2024. Download Maharashtra Teacher Eligibility Test Hall Ticket Exam Dated ____ 2024. Get MAHATET Roll No. at www.mahatet.in.MAHA TET Hall Ticket Exam Roll No.

MAHA TET Admit Card 2024

Guys! Maharashtra TET Admit Card 2024 For Exam Held On _____ Release in Coming Days. The expected date of MAHA TET exam admit is 01st week of ____2024. The official domain to download hall ticket is mahatet.in. More about MAHATET Admit Card 2021 like exam date, time table, duplicate roll number is given below. परीक्षार्थी त्यांच्या MAHATET लॉगीन वर नावातील (स्पेलिंग) आणि जातीतील बदल पुढील आदेश येईपर्यंत नोंदवू शकतात.सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक उमेदवारांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ५ टक्के गुणांची सवलत देण्यात येत आहे.

Name of ExamMaha TET
Domainwww.mahatet.in
CategoryHall Ticket
ModeOnline
StatusAvailable Shortly..

Latest Reports: Good News Friends, as Maharashtra Rajya Pariksha Parishad, Pune will release MAHATET Exam Call Letter from __ 2024. Stay With Us For Latest Updates.....................

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 परीक्षा - ( MAHATET 2021 ) ईमेल आणि नोंदणी पृष्ठ सूचना .

इयत्ता ६ वी ते इ ८ वी च्या गटातील उच्च प्राथमिक शिक्षकांना नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर क्र. II संबंधित उमेदवाराने त्यांनी प्राप्त केलेल्या पदवीच्या विषयानुसार राहील. उदा. विज्ञान / गणित विषयासाठी विज्ञान / गणित विषयातील शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर क्र. II, सामाजिकशास्त्र शिक्षकांसाठी सामाजिकशास्त्र या विषयातील शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर क्र. II व इतर विषयांसाठी उपरोक्त गणित / विज्ञान आणि सामाजिकशास्त्र यापैकी कोणताही एका विषयातील शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर क्र. II उत्तीर्ण असणे आवश्यक राहील.

Features of MahaTET Admit Card:

The admit card consists of candidate's name, father's name, exam venue, Date, Time and Paper (I/II). Our site examresulttoday.com dedicated to give alerts on Paper 1 and Paper 2 of TET Exam Conducted By Maharashtra Education Board.

Maha TET परीक्षा शुल्क

प्रवर्गफक्त पेपर - १किंवा फक्त पेपर - २ पेपर - १व पेपर - २ (दोन्ही)
सर्वसाधारण, इ.मा.व., वि.मा.प्र. व वि.जा. / भ.ज.रू. ५००/-रू. ८००/-
अनु.जाती, अनु.जमाती व अपंग
(Differently abled person)
रू. २५०/-रू. ४००/-

What is System to Check MAHA TET Admit Card?

a) Go to Site www.mahatet.in

b) Now Click on "candidate login" link

c) Here find download admit card link

mahatet exam date
Maha-TET Exam Schedule 2024
Download MAHA TET Exam Admit CardClick Here
Visit MAHATET Official SiteClick Here

LihatTutupKomentar